قیمت ماهانه مصالح ساختمانی

این قیمت ها براساس استعلام صورت گرفته از برخی تأمین کنندگان معتبر شهر تهران بوده و صرفاً جهت اطلاع از حدود قیمت می باشد.