طراحی پروژه مسکونی تهرانپارس

طراحی معماری و سازه

گروه مهندسی ساختمانی سـام در پائیز 1395 طراحی، مدلسازی و تهیه نقشه های معماری و سازه این پروژه انجام داد.
تماس با ما

989121863680+

رایانامه

info@sam-cg.ir

ساعات کار دفتر

شنبه تا چهارشنبه 17:00 - 9:00

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست از طریق فرم تماس با اقدام کنید.