پروژه های نازک کاری

مجموعه ای از پروژه های نازک کاری گروه ساختمانی ســام


پروژه هتل جردن

نازک کاری

گروه مهندسی ساختمانی سـام در بهار و تابستان 1398 اجرای نازک کاری این پروژه انجام داد.
تماس با ما

989121863680+

رایانامه

info@sam-cg.ir

ساعات کار دفتر

شنبه تا چهارشنبه 17:00 - 9:00


جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست از طریق فرم تماس با اقدام کنید.