وبلاگ

شهریور 23, 1399

مطالعات اولیه طراحی

 

 مرحله اول در طراحی، شناخت امکانات، محدودیت ها، نقاط ضعف و قوت پروژه می باشد. در این مرحله، با جمع آوری اطلاعات میدانی و بررسی موقعیت قرارگیری بنا، داده ها و آمار موجود، مقررات و ضوابط ملی و منطقه ای و دریافت نظرات و نیازهای کارفرما، دور نمایی از کلیت پروژه بدست می آید.

بخشی از خدماتی که در مرحله مطالعات اولیه توسط طراحان ارائه می شود شامل مطالعات امکان سنجی و تحلیل میزان موفقیت پروژه با توجه به نیاز بازار در طراحی معماری است. بررسی داده های ناشی از این مطالعات کمک شایانی به تعیین کاربری پروژه و تناسب زیر بنای بخش های مختلف در طراحی معماری می نماید. این خدمات به خصوص برای کارفرمایان بخش خصوصی بسیار حیاتی و ثمر بخش خواهند بود. البته مهندسین صنایع و شرکت هایی به صورت تخصصی مطالعات امکان سنجی Feasibility study را می توانند انجام دهند اما بهتراست اینکار همراه با یک مشاور معماری انجام شود.

از گام های اساسی در مرحله مطالعات طراحی معماری، بازدید از سایت پروژه است. هر سایتی چه به لحاظ موقعیت جغرافیایی و عوارض طبیعی زمین و چه به لحاظ شرایط پیرامونی و جو حاکم بر آن، از شرایط منحصر به فرد در طراحی معماری برخوردار است. در واقع هر پروژه ای، دارای شرایط زمانی و مکانی مخصوص به خود است، به عبارت دیگر هویت و موجودیتی یکتا و منحصر به فردی دارد. در طراحی معماری این نکته همان تفاوت موجود بین هنر و صنعت است که در صورت توجه به آن، طرح معماری، از کپی برداری صرف و طراحی انبوه بازاری مصون خواهد ماند. به لحاظ عملکردی، کارفرما به تعدادی فضای معین نیاز دارد که با جا نمایی آن ها در محدوده ای تعیین شده، جوابگوی نیازهای تعریف شده در طراحی معماری برای پروژه باشند. در این میان قطعا حلقه های مفقوده ای نیز وجود دارند که از دید کارفرما مخفی می مانند. حال طراح بر اساس تجربه و با اتکا به دانش حرفه ای خود، لزوم گنجاندن آن ها را در میان فضاها، جهت تکمیل ارتباط مابین فضاها و حصول نیاز های عمل کردی، برای کارفرما بازگو می کند. در طراحی معماری آنچه از نتیجه این تبادل افکار حاصل می شود، برنامه فیزیکی طرح است که مشتمل بر ریزفضاهای مورد نیاز و متراژ تقریبی آن هاست. بر اساس همه اطلاعات گردآوری شده برای طراحی معماری یک پروژه و همچنین تجربیات طراح پروژه، ایده طرح در ذهن معمار شکل می گیرد.