وبلاگ

شهریور 24, 1399

ارائه طرح های پیشنهادی معماری

 

 

پس از اینکه نیازهای پروژه مشخص شد و برآیندی از نحوه انجام پروژه به دست آمد، نوبت به طراحی شماتیک می رسد.

بخش معماری گروه ساختمانی سام، برحسب تمام داده های کارفرما در فاز صفر معماری، یک نمای کلی از پروژه را تهیه و در اختیار مالک زمین قرار می دهد. اولین نگاه کلی به پروژه، در این مرحله مشخص می شود و تصمیم گیری در خصوص ادامه یا اعمال تغییرات، در این فاز طراحی معماری صورت می گیرد.
درست زمانی که کارفرما، شماتیک کلی را تایید کرد و قرار بر این شد که با این طرح و نقشه پیش بروند، بحث های کلی در خصوص هزینه های ساخت و ساز و مسائلی از این قبیل، انجام می گیرد.

شماتیک کلی پروژه که در فاز یک معماری ارائه شد، دستخوش تغییراتی در خصوص بهبود کلی خواهد شد. در واقع اینجا خلاقیت معمار وارد عمل می شود و از سرزمین ایده ها، بهترین ایده ها را تجسم و به نقشه اضافه می کند.

اینجاست که می توان پروژه را جدی گرفت و حتی نسبت به انتخاب مواد، ساختار اولیه، نحوه کارکرد سیستم و جزئیات ساخت و ساز، صحبت کرد. این مرحله از این جهت اهمیت دارد که هرگونه تغییر در فاز ساخت و ساز، اندیشیده می شود و دیگری نیازی به اعمال تغییرات برنامه ریزی نشده و ناگهانی در نقشه نیست.

این مرحله بسیار حائز اهمیت است که ایده برتر به درستی انتخاب شود تا در مراحل بعدی مجبور به برگشتن به این مرحله و انتخاب مجدد نباشیم. ارزیابی و مقایسه یک ایده طراحی معماری با مواردی چون رابطه حجم با بنا، جانمایی مناسب، سازگاری حجم با اقلیم، رعایت محرمیت ها، ضوابط و … انجام می شود .

در ابتدای کار طراحی، معمار ایده های کلی خود را به صورت ساده با جزئیات بسیار کم ارائه م یدهد. ارزیابی این طرح های اولیه مدام در حال شکل گیری آن ها صورت می گیرد.

و پس از انتخاب ایده برترطراح تمام توجه خود را به پردازش آن معطوف کرده و به روشن کردن جزئیات این ایده می پردازد.